اجرای آهنگ Desperado/ دسپرادو با کمی دخل و تصرف – فرتاش

تنهاترین عاشق – فرتاش

(تبلچر به زودی)

 فرتاش – دریا

بداهه نوازی در آهنگ بهت قول میدم محسن یگانه – فرتاش

اجرای آهنگ لاله استاد اردشیر فرح – فرتاش 

آرمیک Gipsy Flame – فرتاش

عارف – کی بهتر از تو

Don Desem – Ozcan Deniz – فرتاش

رادیو اصفهان – گیتار: فرتاش