یک داستان، یک نکته

ترکی بزن با گیتار

راهنمای تست و خرید گیتار الکتریک

خودت ریتم بساز با گوشی

فوت کوزه گری – پارت اول

بداهه نوازی – پارت دوم

بداهه نوازی – پارت اول

بهترین تمرین برای انگشت 4

گرم کردن دست، گرم کردن صدا

یک تمرین برای انعطاف انگشتان

آنالیز و بررسی پست قبل – غوغای ستارگان

غوغای ستارگان – آکوردهای جدید

انتخاب بهترین سبک برای گیتار

تمرین برای تقویت انگشت شماره 4 (ویدئو شماره 3)

تمرین برای تقویت انگشت شماره 4 (ویدئو شماره 2)

مقایسه صدای سیم کهنه و نو

تمرین برای تقویت انگشت شماره 4 (ویدئو شماره 1)

انگشت بدقلق

بررسی انواع سیم گیتار

راهنمای جامع خرید گیتار

آموزش ویبراتو (VIBRATO) در آواز

2 روش برای رفع تنش دست

تریل، تریوله، تریمولو

واریاسیون یا variation

آکورد جایگزین (آکوردهای پست قبل)

آکورد جایگزین

تمرین سرعت

افزایش سرعت پیک

تقویت شنوایی تشخیص آکورد

یک آزمایش جالب کاغذ روی سیم گیتار

تعریف گام

تفکیک انگشت

تمرین سرعت لگاتو

آکورد باره دار ۳

آموزش یک راسگوادو

صدای بهتر در ریتم و آکورد

آموزش تکنیک Hammer on و Pull off

چطور راحت بنوازیم؟

زاویه گرفتن پیک

انواع پیک زدن

تمرین سرعت (1)

باس هم نام، باس ALTERNATE

آموزش ساخت ریتم دلخواه (1)

آشنایی با گیتار پرو

هارمونیزه (چند بخشی)

شخصیت آکورد

چرا؟ شست دست چپ پشت دسته گیتار

نت های سر دسته گیتار

آموزش تکنیک لگاتو یا Hammer on و Pull off

آکورد باره دار (بخش دوم)

آکورد باره دار (بخش اول)

روش صحیح و اصولی تمرین کردن

لید پترن گام لامینور پوزیشن 5

روش نام گذاری آکوردها

مترونوم

آپاگادو با پیک

چند آکورد ساده

آموزش گیتار از صفر – جلسه اول

اسم قسمتهای گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه دوم

روش صحیح گرفتن گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه سوم

روش گرفتن پیک

آموزش گیتار از صفر – جلسه چهارم

اسم سیم های گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه پنجم

روش صحیح گرفتن دست چپ در گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه ششم

روش صحیح گرفتن دست چپ در گیتار

آموزش گیتار از صفر – هفتم

تمرین انگشت

 Finger Power 1-2

آموزش گیتار از صفر – هشتم

تمرین انگشت

 Finger Power 1-2-3

آموزش گیتار از صفر – نهم

تمرین انگشت

 Finger Power 1-3